Biznes

Proces planowania. Część 2: etapy procesu planowania

Wiemy już, jakie cechy powinien mieć dobry plan, wiemy też, że ma on służyć skutecznemu osiąganiu celów i podejmowaniu decyzji, które to zapewnią. Nadal trzeba ten plan opracować.

Cały proces planowania ma swoje etapy. Można oczywiście spróbować zrobić to inaczej, ale nie zagwarantuje to jakości, a co za tym idzie – skuteczności planu. Lepiej więc podejść do tego tematu systematycznie. Poniżej więc plan na stworzenie skutecznego planu.

Pierwszą rzeczą jest ustalenie celów. Jeśli zamierza się założyć działalność i postanowi się, że się to zrobi – pierwszy punkt pierwszego planu jest zaliczony. Oczywiście w uproszczeniu, bo planowanie przy prowadzeniu firmy to proces w zasadzie ciągły. Celem może być zwiększenie sprzedaży, wkroczenie na zagraniczny rynek, zbudowanie z jednego punktu całej sieci sprzedaży, wejście na giełdę, ale też zorganizowanie działania firmy tak, by nie musieć pracować, albo automatyzacja niektórych procesów za pomocą rozwiązań informatycznych. Nie każdy cel musi być słuszny dla każdego.

Zdefiniowanieproblemu” do rozwiązania daje początek planowaniu. Problem wiąże się bezpośrednio z celem. W najprostszym znaczeniu jest to pytanie „jak osiągnąć wyznaczony cel?”.

Poszukiwanie i tworzenie alternatywnych rozwiązań to kolejny krok. Większość problemów można rozwiązać na kilka sposobów, większość celów można osiągnąć na różne sposoby. Nawet, kiedy mamy wstępny pomysł na drogę, jaką obierzemy, dobrze jest przemyśleć inne rozwiązania. Nie zawsze pierwszy pomysł jest najlepszy.

Kiedy już mamy opracowane różne rozwiązania musimy je ocenić. Nie mogą one przecież odbiegać od naszych naczelnych zamierzeń albo być sprzeczne z misją firmy. Ale ocenić trzeba też ich potencjalne konsekwencje, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Ta ocena pozwoli nam dokonać wyboru najlepszego z nich. Takiego, które będzie najefektywniejsze, spójne z naszymi innymi planami i pozwoli jak najszybciej osiągnąć zamierzony cel.

Dopiero teraz można zacząć wdrażać plan w życie. Na tym etapie powinno się na bieżąco rejestrować i oceniać zmiany, jakie zachodzą. Jest to już częściowo kolejny, ostatni etap, jakim jest kontrola. A to dlatego, że powinny jej podlegać też efekty pośrednie – czyli na ile działania są realizowane zgodnie z planem. Na samym końcu dopiero kontroli podlega cały proces i wszystkie jego efekty.

Procesy takie stosuje się w małych i dużych firmach, w organizacjach międzynarodowych i tych jednoosobowych. Ale dla zabawy – albo dla treningu – można w ten sposób planować również różne czynności w życiu osobistym, jak np. wycieczki (jeśli się lubi takie dobrze zorganizowane, a nie spontaniczne), przeprowadzki warszawa czy choćby wypad na zakupy w centrum handlowym.

Planowanie, jak widać, to pętla pytań i odpowiedzi. Trzy pytania, do których można cały ten proces sprowadzić, to „dokąd zmierzam?” – a więc określenie wizji i misji firmy; „w jakim otoczeniu jestem?” – czyli najprościej mówiąc: analiza SWOT, i „w jaki sposób dostanę się tam, gdzie zamierzam?” – czyli bezpośrednio proces planowania. Tu warto zaznaczyć, że przydatne, jeśłi nie konieczne, są plany alternatywne. Nie wszystkie zmiany da się przewidzieć, niezależnie od tego, jak wielkimi specjalistami jesteśmy i jak wielką wyobraźnię mamy. Plany alternatywne pomogą zminimalizować negatywne skutki takich „niespodzianek” i mimo nich, dotrzeć do zamierzonego celu.

przeprowadzki warszawa – Szukaj w Google

Autor: Katarzyna Grochólska