Biznes

Co to jest franczyza?

Szukając pomysłu na własny biznes, warto zastanowić się nad franczyzą. Co to jest franczyza? Jak można otworzyć biznes oparty na franczyzie? Od czego zacząć? Warto zajrzeć na przeprowadzki Warszawa.

Franczyza to taki system sprzedaży produktów i usług, który polega na stałej współpracy pomiędzy finansowo i prawnie osobnymi i niezależnymi firmami, zwanymi dalej franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Taki sposób prowadzenia biznesu trzeba rozpocząć od zawarcia umowy franczyzy.

Przy franczyzie jest możliwość korzystania przez franczyzobiorcę z know how, znaków towarowych oraz pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Franczyzodawca jest stroną umowy, która przekazuje prawa franczyzobiorcy i upoważnia go do korzystania z pakietu franczyzowego. Franczyzobiorca z kolei jest stroną umowy nabywającą prawa i obowiązki franczyzy. W ich skład wchodzą: płacenie franczyzodawcy wynagrodzenia, udostępnianie do kontroli oraz prowadzenie działalności na własny rachunek i we własnym imieniu.

Czym charakteryzuje się franczyza? Ten rodzaj prowadzenia biznesu polega na tym, że franczyzobiorca musi prowadzić działalność zgodnie z wizją wyznaczoną przez franczyzodawcę. Franczyzobiorca może po zawarciu umowy z franczyzodawcą odpłatnie korzystać z marki (znaku towarowego) franczyzodawcy, wiedzy i metod prowadzenia działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej itp.

Franczyza ma wiele zalet, jak i wad. Zacznijmy od wymienienia zalet, są to: wsparcie franczyzodawcy, rozpoznawalna marka, wypróbowany pomysł, dofinansowanie, szkolenia, efekt skali, brak barier przy wejściu na rynek oraz zmniejszenie ryzyka biznesowego. Do wad zaliczają się: konieczność podporządkowania się franczyzodawcy, plany sprzedażowe, opłaty franczyzowe, kontrole i kary, odpowiedzialność zbiorowa oraz błędy franczyzodawcy.

Pakiet franczyzowy składa się z koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej w określony sposób, praw ochronnych, usług franczyzodawcy na rzecz franczyzobiorcy, zobowiązania do prowadzenia działań marketingowych, terenu wyłączności franczyzobiorcy, uprawnień do kontroli, obowiązku zachowania poufności oraz opłat na rzecz franczyzodawcy.

Franczyzobiorca musi odprowadzać szereg opłat do franczyzodawcy, są to opłata wstępna (dokonywana w chwili przystąpienia do franczyzy), opłaty bieżące (dochód franczyzodawcy) oraz opłata marketingowa.

Franczyza dzieli się na następujące rodzaje: franczyza dystrybucji produktu, franczyza koncepcji działalności, franczyza bezpośrednia, franczyza wielokrotna oraz Master franczyza.

Podsumowując, chcąc zawrzeć umowę franczyzy trzeba dokładnie rozważyć za i przeciw tego typu działalności gospodarczej.